Lujerul S.A.

Str.Sos.Virtutii nr.19D, etaj 4, sector 6, Bucuresti.

TEL. 021 413 28 00

ANUNT

Urmare Hotararii nr.1/07.02.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, SC LUJERUL SA anunta actionarii ca incepand cu data de 09.02.2017 s-a trecut la distribuirea dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 pentru toti actionarii inregistrati la data de 31.01.2017  in Registrul Actionarilor tinut de societate.

Valoarea dividendului brut pe actiune este de 20,736249lei/actiune.

Plata dividendelor se face numai dupa dovedirea calitatii de actionar la SC LUJERUL SA ,in baza actului de identitate original,a certificatului care sa ateste calitatea de mostenitor legal al actiunilor,a actului de succesiune valabil,etc.

Pentru actionarii persoane fizice dividendele se platesc:

-prin ordin de plata, dupa verificarea documentelor care atesta calitatea  de actionar, in baza celui mai recent extras de cont emis de banca

-in numerar la casieria societatii, pe baza unei programari prealabile stabilita la data verificarii documentelor care atesta calitatea de actionar

-prin mandat postal, daca se solicita aceasta in scris, in urma verificarii documentelor care atesta calitatea  de actionar, contravaloarea mandatului urmand a fi retinuta de societate din dividendele cuvenite actionarului

Pentru actionarii persoane juridice plata se va face numai prin ordin de plata.

Relatii suplimentare se pot lua de la sediul nou al societatii din Str.Sos.Virtutii nr.19D, etaj 4, sector 6, Bucuresti, sau prin telefon la nr. 021 413 28 00 in zilele lucratoare, intre orele 8,00 si 15,00.

      Director General,

       Gh.Popescu